Our school board members feature volunteers from different organizations.

Current Board members:

  • Li, Lingxi
  • Zhou, Jie
  • Cheng, Xinxi
  • Bao, Zhiyi
  • Wang, Zongming

Legal Counsel:

Nicholas C. Huang, Attorney
Frost Brown Todd LLP
Direct Dial | 317.650.6096
nhuang@fbtlaw.comwww.fbtlaw.com